Handel i dystrybucja

Sektor Retail używa rozwiązań Business Intelligence, aby wejść na nowe rynki zbytu, przewidywać zmieniające się potrzeby klientów i optymalizować sprzedaż produktów.

Comarch Business Intelligence wspiera handel i dystrybucję w podejmowaniu decyzji mających na celu dynamiczny rozwój i budowanie konkurencyjnej marki na rynku światowym.

„Wdrożony system jest wygodnym narzędziem, które w znaczny sposób automatyzuje procesy do tej pory wykonywane ręcznie. Bardzo ważne jest też to, że raz stworzona definicja raportu jest tylko szablonem wypełnianym zawsze aktualnymi danymi, więc praca raz poświęcona na jego przygotowanie nie idzie na marne po paru dniach czy tygodniach, gdy pojawią się nowe dane. Jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru i wierzymy, że system istotnie pomoże nam usprawnić funkcjonowanie firmy w kluczowych aspektach jej działalności."

Atlantic

 

Zadaj pytanie  Case Study: JS  Case Study: Duda

Analiza sieci sprzedaży

Analiza obszaru sprzedaży jest jednym z najważniejszych elementów raportowania w przedsiębiorstwie. Obrazuje aktualną sytuację sprzedażową w podziale na okresy, produkty, usługi, rejony, miasta itp. Na podstawie okresów tworzone są predykcyjne raporty prezentujące przyszłe długoterminowe wyniki sprzedażowe wspierając proces planowania łańcucha dostaw. 

Monitoring rentowności sklepów pozwala na kompleksowe analizowanie sytuacji marżowej całej sieci sprzedaży. Wygenerowane raporty umożliwiają porównanie punktów sprzedaży pod względem okresów, poziomu rentowności produktów i usług itp.

Analiza pozwalająca na porównanie cen do konkurencji wspiera realizację strategii cenowej w poszczególnych rejonach lub w ramach sieci sklepów detalicznych. Dysponując aktualną informacją na temat cen konkurencji możliwe jest działanie w ramach wybranej strategii cenowej w czasie rzeczywistym. 

Raporty w oparciu o algorytmy like for like, comparison to peers, pozwalają na dokładny wgląd w funkcjonowanie sieci sprzedaży i mierzenie jej efektywności.

Analiza klientów

Popularnym sposobem badania efektywności jest współczynnik konwersji, który pokazuje jaka część klientów odwiedzających sklep dokonała rzeczywistego zakupu, a jaka z niego zrezygnowała. Prowadzi to do analizowania atrakcyjności produktów, cen oraz badania skuteczności działań promocyjnych. 

Analiza lojalności klientów dostarcza informacji na temat cyklu życia klienta w procesie zakupowym, jego aktywności w wyniku kampanii promocyjnych jak również odejść. Analizowanie odejść klientów jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstwa w celu ustalenia przyczyn utraconych grup klientów oraz zwymiarowania skali zjawiska. 

Badanie preferencji klientów pod względem koszyka zakupowego najprościej ujmując jest analizowaniem powiązania zakupowego produktów i usług. Daje to przewagę informacyjną podczas planowania działań strategicznych czy promocyjnych dla poszczególnych grup docelowych.

Analiza stocków magazynowych

Badaniu poddawana jest rotacja produktów w sklepie, ruchy towarów, zrealizowane zamówienia, domawiane towary, niezrealizowane zamówienia itp. 

Analiza zapotrzebowania magazynowego jest istotna z punktu widzenia utrzymania płynności zamówień realizowanych dla klientów. Zapewnienie predefiniowanych raportów zamówień, wpływa na optymalizację zarówno miejsca jak i ilości produktów w sklepie już na etapie składania zapotrzebowania.

Analiza kampanii marketingowych

Reakcje na kampanie marketingowe to analizowanie wpływu i skuteczności prowadzonych kampanii w przełożeniu na sprzedaż produktów i usług. 

Identyfikowanie grup docelowych klientów i ich zachowań ujawnia oraz pozwala zrozumieć ich ukryte preferencje, które stanowią cenną informację przy tworzeniu kolejnych kampanii i podejmowaniu działań marketingowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza