Opinie o programie Comarch ERP Optima

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niezawodność to najbardziej doceniane cechy systemu Comarch ERP Optima, na które wskazali jego użytkownicy w „Badaniu satysfakcji klientów”. Wysoko ocenili też takie obszary jak zakres funkcjonalny oraz ergonomia programu.

Zapytani natomiast o korzyści, jakie daje system Comarch w firmie najczęściej zaznaczali sprawniejszą komunikacje ze skarbówką i ZUSem, poprawę efektywności oraz obniżenie kosztów prowadzenia firmy.

Opinie o programie Comarch ERP Optima

Typowi użytkownicy Comarch ERP Optima

Ostatnie badanie zostało przeprowadzone na początku 2022 roku w formie ankiety online, którą wypełniło prawie 1700 użytkowników z różnych branż z małych i średnich firm. Swoją opinię w tym reprezentanci biur rachunkowych oraz przedstawiciele firm handlowych, usługowych, budowlanych, a także e-commerce.

Wśród uczestników badania znaleźli się właściciele firm, pracownicy kadry zarządzającej, menedżerowie, specjaliści z działu IT oraz księgowości, w tym główni księgowi, doradcy podatkowi i główni rewidenci czyli realni użytkownicy oprogramowania.

Swoje opinie wyrazili zarówno używający wersji stacjonarnej programu, jak i chmurowej. Obie grupy bez wahania poleciłyby program Comarch ERP Optima innej firmie.

Bardzo wysoki poziom zadowolenia z programu

W pytaniu o poziom zadowolenia z użytkowania systemu Comarch ERP Optima, zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie oceniła doświadczenia z pracy z wykorzystaniem oprogramowania.

92 procent użytkowników Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej jest zdecydowanie zadowolona lub zadowolona, a jedynie 7 procent jest odmiennego zdania. Bardzo podobnie rozkładają się wyniki w przypadku wersji chmurowej; 90 procent badanych to zdecydowanie zadowoleni lub zadowoleni użytkownicy. 

Opinie o zakresie funkcjonalnym i ergonomii

Ankietowani zostali zapytani również o to, w jakim stopniu program Comarch ERP Optima jest intuicyjny - spełnia ich oczekiwania pod względem ergonomii. Użytkownicy obu wersji najwyżej ocenili zgodność oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa.

Aż 95 procent użytkowników chmurowej wersji Comarch ERP Optima i 96 procent ankietowanych korzystających z instalacji „on-premise” wyraziło opinie, że system spełnia ich wymagania pod względem obsługi zmian w przepisach. Na pytanie o niezawodność Comarch ERP Optima, 94 procent opinii użytkowników wersji stacjonarnej i 94 procent wersji chmurowej jest pozytywnych.

Kolejnym obszarem, którego dotyczyło pytanie, był zakres funkcjonalności. 93 procent ankietowanych użytkowników wersji stacjonarnej przyznaje, że system pod tym względem spełnia ich oczekiwania. Podobną opinie wyraziło 92 procent użytkowników wersji chmurowej. 

program comarch optima - Pracownik z laptopem i kotem - dobre oprogramowanie do pracy zdalnej

System chętnie polecany innym firmom

Wysoki odsetek zadowolonych klientów przekłada się na chęc. Aż 91 procent uczestników ankiety na pytanie, czy poleciliby stacjonarną wersję systemu innej firmie odpowiedziało TAK. W przypadku użytkowników wersji w chmurze ten wskaźnik wyniósł 89 procent.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup i wdrożenie systemu ERP, wyznaczają konkretne cele biznesowe, jakie firma ma osiągnąć po wdrożeniu oprogramowania. Dla jednych jest to redukcja kosztów, innym firmom zależy na wyższej produktywności i wydajności pracowników, a kolejni potrzebują ulepszyć zarządzanie operacjami finansowymi. Jednym słowem inwestycja w Comarch ERP Optima ma się zwrócić.

Comarch Optima to całkiem dobry program chętnie polecany innym użytkownikom

Wsparcie księgowości i sprawna obsługa kontrahentów i pracowników

Aż 83 procent z nich wskazało, że oprogramowanie usprawnia realizację procesów księgowych ( w tym wystawiania faktur) i podatkowych względem administracji państwowej. Natomiast poprawę w takich aspektach jak sprawność procesów wewnętrznych, (prace z obsługą klienta/pracowników) oraz znaczna oszczędność czasu na przygotowanie analiz i raportów dostrzegło 81 procent uczestników badania.

75 procent ankietowanych uważa, że wdrożenie systemu Comarch ERP przełożyło się na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy przez eliminację papierowej dokumentacji, oszczędności czasu, paliwa itp., a 67 procent z nich ulepszyło gospodarowanie zasobami kadrowymi.

Wśród wymienionych korzyści z użytkowania systemu ERP znalazły się również opinie o zauważalnym wzroście sprzedaży u 46 procent ankietowanych. W dalszej kolejności użytkownicy dostrzegli wzrost odsetka zrealizowanych zamówień (40 procent) i wzrost przychodów w wyniku otwarcia nowych kanałów, w tym np. e-commerce, mobile (36 procent). Nie bez znaczenia są też pozytywna opinie o efektywniejszej obsługi magazynu. Comarch ERP Optima jako program magazynowy w firmach handlowych znacznie poprawił zarządzanie stanami magazynowymi.

Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszyskie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Opinie o chmurowej wersji Comarch ERP Optima

Najwięcej głosów (84 procent) otrzymała poprawa efektywności firmy. Chodzi tu o sprawniejszy przebieg procesów i obsługi klientów oraz pracowników (moduł Kadry I Płace) oraz sprawniejsza wymiana dokumentacji z administracją państwową.

Drugie miejsce, z 82 procentami „głosów”, zajęło szybsze przygotowywanie raportów i analiz, a brązowy medal (77 procent) zdobyło obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. 47 procent zanotowało wzrost sprzedaży. 44 procent ankietowanych uważa, że korzystanie z systemów przekłada się na wzrost odsetka zrealizowanych zamówień.

Według opinii 41 procent użytkowników zauważalną korzyścią jest lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi i lepsze zarządzanie produkcją. Natomiast wzrost przychodów dzięki uruchomieniu nowych kanałów np. e-commerce czy mobile osiągnęło 41 procent uczestników badania.

Regularne badanie opinii użytkowników Comarch ERP Optima

Wyniki badania satysfakcji użytkowników Comarch ERP Optima są ważną informacją, dotyczącą funkcjonalności systemu. Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ogólny poziom zadowolenia użytkowników jest bardzo wysoki. System Comarch wspiera w codziennej pracy ponad 75,000 polskich firm. Pozytywne wyniki badań opinii użytkowników wpływają na ciągła poprawę jakości pracy z programem jaki i rozwoju innych produktów Comarch ERP: na przykład Comarch ERP XT.

Z programu można korzystać online

W bezpiecznej Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza