Dodatkowe środki dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dodatkowe środki dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
W województwie dolnośląskim została ogłoszona kolejna już edycja konkursu 1.5.2 RPO. Obecny nabór skierowany jest do firm MŚP prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotowane będą inwestycje skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług albo zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub świadczeniu usług.

Termin naboru wniosków: 10.08.2021 - 30.09.2021


Maksymalny poziom dofinansowania:

45 % kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
35 % kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 30 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 400 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne wraz z kosztami wdrożenia

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.dip.dolnyslask.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza