Dotacje dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dotacje dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
W województwie dolnośląskim została ogłoszona kolejna już edycja konkursu 1.5.2 RPO. Obecny nabór skierowany jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą krócej niż dwa lata i działających na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotowane będą inwestycje skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług albo zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub świadczeniu usług.

Termin naboru wniosków:  05.11.2019 - 07.01.2020

Maksymalny poziom dofinansowania:
  • 60% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis)


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)
  • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem
  • przygotowanie dokumentacji projektu


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.dip.dolnyslask.pl


Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza