Dotacje na innowacyjne zmiany w produkcji

Dotacje na innowacyjne zmiany w produkcji
Dolnośląskie firmy z sektora MŚP, które planują zmiany w procesie produkcji czy wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 1 mln zł.

 

Działanie 1.5.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala na zakup środków trwałych, np. maszyn, sprzętu IT oraz wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie ERP (w szczególności moduły związane z produkcją). Celem inwestycji musi być wprowadzenie innowacyjnych zmian w obszarze produktów lub zmiana procesu produkcyjnego. Preferowane będą projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu, tworzące nowe stanowiska pracy oraz rozwiązania proekologiczne.

 

Termin naboru wniosków: 25.07.2018 – 03.08.2018

 

Poziom dofinansowania:

  • 45% dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • ruchome środki trwałe (np. sprzęt IT)
 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.dolnyslask.pl/

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza