Pierwsze konkursy dla dolnośląskich przedsiębiorców

Pierwsze konkursy dla dolnośląskich przedsiębiorców!

Firmy z Województwa Dolnośląskiego będą mogły aplikować o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych w ramach pierwszych regionalnych konkursów skierowanych do tej grupy Beneficjentów.

30 września 2015 r. zostały ogłoszone dwa pierwsze konkursy.

Poddziałanie 1.2.1 ma na celu wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (wariant A konkursu) oraz rozbudowę ich infrastruktury B+R (wariant B).  Nabór prowadzony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą będzie trwał od 30 listopada do 7 grudnia 2015 r.

Do firm (z całej Polski), które chcą realizować projekt na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego skierowany jest analogiczny konkurs 1.2.2 obsługiwany przez Gminę Wrocław.

Poziom wsparcia wynosi:

 • ·         dla mikro i małych przedsiębiorstw do 80% (prace B+R), 45% (inwestycje)
 • ·         dla średnich przedsiębiorstw do 75% (prace B+R), 35% (inwestycje)
 • ·         dla dużych przedsiębiorstw do 65% (prace B+R), 25% (inwestycje)

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

 • ·         koszty personelu
 • ·         koszty wynajmu i amortyzacji sprzętu
 • ·         koszty zakupu/najmu wartości niematerialnych i prawnych
 • ·         koszty związane z leasingiem

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi 4 300 000,00 PLN (wariant A), 12 000 000,00 PLN (wariant B)

Beneficjentami poddziałania 1.5.1 A  będą natomiast mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurs zakłada wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Dofinansowanie umożliwi firmom wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług czy dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu śwadczenia usług. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca będzie prowadziła nabór od 30 października do 6 listopada 2015 r.

Odpowiednikiem tego konkursu dla przedsiebiorców z całego kraju, chcących relizować projekt na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Poddziałanie 1.5.2, dla którego Instutucją Pośredniczącą jest Gmina Wałbrzych.

 

 Poziom wsparcia wynosi:

 • ·         dla mikro i małych przedsiębiorstw do 45%
 • ·         dla średnich przedsiębiorstw do 35% kosztów

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

 • ·         koszty personelu projektu
 • ·         koszty zakupu/wynajmu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ·         leasing
 • ·         usługi doradcze

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi 9 000 000,00 PLN.

 

Informacje dotyczące konkursów dostępne na stronie internetowej

http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza