95 dofinansowania na inwestycje

95% dofinansowania na inwestycje

O tak wysokie wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19. Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje dywersyfikujące działalność firmy - zmiany w obszarze produkcji i świadczeniu usług, wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów lub usług.


Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 16 czerwca 2020

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - 20 lipca 2020

Poziom dofinansowania - 95% kosztów inwestycji

Maksymalna wartość dofinansowania:

  • 30 000,00 PLN (przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia)
  • 60 000,00 PLN (stworzenie dodatkowego miejsca pracy)


Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje na oprogramowanie ERP)

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

www.tarr.org.plSkontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza