Druga pula grantów dla MŚP

Druga pula grantów dla MŚP

Województwo kujawsko-pomorskie uruchamia kolejną transzę wsparcia mikro, małych i średnich firm, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków COVID-19. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji, które umożliwią im funkcjonowanie w warunkach kryzysowych i stabilizację. Największe szanse na otrzymanie pomocy mają firmy, które zanotowały duży spadek obrotów.

Termin naboru wniosków: 17 sierpnia – 28 sierpnia 2020

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2020

Poziom dofinansowania: 85% kosztów inwestycji

Maksymalna wartość dofinansowania: 30 000,00 PLN (przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia)


Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje na oprogramowanie ERP)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.tarr.org.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza