Unijne środki dla firm produkcyjnych w KujawskoPomorskim

Unijne środki dla firm produkcyjnych w Kujawsko-Pomorskim

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie na podniesienie konkurencyjności swoich zakładów produkcyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs 1.6.2, skierowany jest do firm, które chcą wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty. Pozwala na inwestycje w sprzęt czy oprogramowanie, które przyczynią się do zmian w procesie produkcyjnym czy dywersyfikacji działalności firmy.

 

Termin naboru wniosków: 19.09.2016 – 30.09.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • sprzęt informatyczny

Nie określony został katalog kosztów kwalifikowanych – wydatki będą kwalifikowane jeżeli przyczynią się do powstania innowacji (nowy ulepszony produkt, zmiana w procesie produkcyjnym – w metodach produkcji lub logistyce).

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo

 

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza