Wsparcie na działalność usługową

Wsparcie na działalność usługową

 
W województwie kujawsko-pomorskim wystartował konkurs 1.6.2 dla firm sektora MŚP. O pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które planują wprowadzenie do swojej działalności nowej lub ulepszonej usługi albo zmianę sposobu świadczenia usługi.

Wsparcie wynoszące maksymalnie 85% kosztów inwestycji, będzie miało formę pomocy zwrotnej przy czym dobra realizacja projektu będzie skutkowała zmniejszeniem kwoty dofinansowania do zwrotu albo nawet całkowitym jej anulowaniem. Decydujący będzie poziom realizacji wskaźnika zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży usług.

Termin naboru wniosków: 26.11.2018 – 10.12.2018

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 55% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • 85% w ramach pomocy de minimis
Maksymalna wartość dofinansowania projektu:
  • 500 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nieruchomości
  • środki trwałe (maszyny, urządzenia, sprzęt IT)
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza