Kolejna edycja 37 w Lubelskim

Kolejna edycja 3.7 w Lubelskim

Konkurs skierowany jest do średnich przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie lub rozwój produkcji albo świadczenia usług. Istotny jest poziom innowacyjności rozwiązań oraz wpisanie się w Inteligentne Specjalizacje regionu.

 

Działanie 3.7 zakłada inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy, zmiany w procesie produkcyjnym czy wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Elementem projektu mogą być technologie informacyjno-komunikacyjne, np. wdrożenie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem czy rozwiązań B2B.

 

Termin naboru wniosków: 31 stycznia 2017 – 10 kwietnia 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • 60% kosztów kwalifikowanych

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie, np. systemy ERP)
  • materiały i roboty budowlane
  • nieruchomości (zakup, dzierżawa, najem)

 

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://rpo.lubelskie.pl/

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza