Lubuskie wspiera innowacyjne firmy

Lubuskie wspiera innowacyjne firmy

Firmy sektora MŚP, w szczególności produkcyjne i usługowe, mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji, w wyniku których wprowadzą na rynek nowe produkty, usługi czy technologie.

Wprowadzana w firmie innowacja na poziomie nowego produktu czy procesów musi być efektem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych wcześniej przez firmę lub zakupionych. Dodatkowo punktowane będzie wpisanie się projektu w Inteligentne Specjalizacje regionu, utworzenie nowych etatów, rozwiązania proekologiczne i zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych. 

Termin naboru wniosków: 21 stycznia 2019 – 11 lutego 2019

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach pomocy de minimis

  • 85% kosztów kwalifikowanych

w ramach pomocy regionalnej:

  • mikro i małe firmy – 55%
  • średnie firmy – 45%


Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 10 000 000,00 PLN
 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)
  • szkolenia i doradztwo
  • środki trwałe

 
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
www.rpo.lubuskie.pl

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza