Dofinansowanie na cyfryzację w Małopolsce

Dofinansowanie na cyfryzację w Małopolsce

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy produkcyjne, handlowe i usługowe sektora MŚP, planujące inwestycje w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Inwestycje muszą wynikać z opracowanego Planu transformacji cyfrowej.

Termin naboru wniosków: 29 grudnia 2023 – 4 kwietnia 2024

Poziom dofinansowania:

  • 50% na usługi doradcze
  • 80% w ramach pomocy de minimis
  • 60% w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikro i małych firm
  • 50% w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla średnich firm

Minimalna wartość projektu: 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 3 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowanie
  • środki trwałe
  • roboty budowlane związane z instlacją maszyn i urządzeń
  • usługi doradcze
  • szkolenia


Szczegółowe informacje o konkursie >>>

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza