Dotacje dla mazowieckich MŚP

Dotacje dla mazowieckich MŚP

Ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs 3.3, zakłada wsparcie aktywności inwestycyjnej firm, które chcą wprowadzić na rynek  nowy w skali regionu produkt lub nową usługę.

 

Wprowadzana w firmie innowacja na poziomie nowego produktu czy procesów musi być efektem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych wcześniej przez firmę lub zakupionych. Dodatkowo punktowane będzie wpisanie się projektu w Inteligentne Specjalizacje regionu, utworzenie nowych etatów, rozwiązania proekologiczne i zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych.

 

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2017 – 17 lipca 2017

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • w ramach pomocy de minimis - 80% kosztów kwalifikowanych
  • w ramach pomocy regionalnej:

          mikro i małe firmy – 55% (40/35 lub 30% - Warszawa)

          średnie firmy – 45% (30/25 lub 20% - Warszawa)

 

Minimalna kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 850 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza