Dotacje dla MŚP na Mazowszu

Dotacje dla MŚP na Mazowszu
Województwo mazowieckie przeznacza ponad 52 mln PLN na wsparcie aktywności inwestycyjnej firm z sektora MŚP. Ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs 3.3 będzie wspierał wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług.

Dofinansowanie otrzymają projekty polegajace na rozbudowie przedsiębiorstw, zmianach w procesie produkcyjnym i w świadczeniu usług (również drogą elektroniczną) oraz wdrożeniu wyników prac B+R. Dodatkowo punktowane będzie wpisanie się projektu w Inteligentne Specjalizacje regionu, utworzenie nowych etatów czy rozwiązania proekologiczne.

Termin naboru wniosków: 13 lipca 2021 – 26 lipca 2021
 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • w ramach pomocy de minimis - 80% kosztów kwalifikowanych
  • w ramach pomocy regionalnej:
    • mikro i małe firmy – 55% (40 lub 30% - Warszawa)
    • średnie firmy – 45% (30 lub 20% - Warszawa)


Minimalna kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 000 000,00 PLN


Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz tworzenie aplikacji mobilnych i serwisów internetowych)
 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza