Wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza

Wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro-, małe i średnie firmy, planujące wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług albo zmiany w procesie produkcyjnym. Koszty, jakie można sfinansować, to np. sprzęt IT i oprogramowanie.

 

Działanie 3.3 ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, skierowane jest do firm produkcyjnych i usługowych sektora MŚP. Obligatoryjnym elementem projektów inwestycyjnych musi być wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych – przeprowadzonych samodzielnie przez firmę, zleconych lub zakupionych.

 

Termin naboru wniosków: 29 listopada – 31 stycznia 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • max 80% w ramach pomocy de minimis
  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm (40/35 lub 30% - Warszawa)
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm (30/25 lub 20% - Warszawa)

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • roboty budowlane

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza