85 dofinansowania dla firm produkcyjnych

 85% dofinansowania dla firm produkcyjnych

W konkursie Granty na rozwój technologii skierowanym do sektora MŚP, pojawiło się kilka zmian bardzo korzystnych dla przedsiębiorców. Przede wszystkim dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść aż 85% kosztów inwestycji (dla województwa mazowieckiego - 80%).

Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, może objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły produkcyjne systemu Comarch ERP XL.

Nabór w projekcie „Sieć Otwartych Innowacji" podzielony jest na miesięczne rundy i będzie prowadzony do 31 grudnia 2020 roku.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 150 000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 EUR

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • patenty, wzory użytkowe/przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • topografia układów scalonych
  • know-how
 
Więcej informacji o konkursie na stronie projektu „Sieć Otwartych Innowacji”

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza