Czy będą dotacje unijne na IT

Czy będą dotacje unijne na IT?
Zaczyna się nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Początek 2021 to etap konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa – dokumentu strategicznego, który określa na co będą przeznaczone środki unijne w Polsce w ciągu następnych 7 lat. W ramach konsultacji każdy może zgłosić swoje uwagi, które wpłyną na przyszłe wydatkowanie środków unijnych.

W umowie Partnerstwa 2021-2027 podkreślana jest konieczność cyfryzacji gospodarki, digitalizacji, transformacji cyfrowej,  innowacyjności firm, automatyzacji i robotyzacji. Kluczowe będą jednak uszczegółowienia tych założeń: czy środki przeznaczone na inwestycje informatyczne firm będą miały formę bezzwrotnych dotacji czy wyłącznie instrumentów zwrotnych, czy w katalogu wydatków kwalifikowanych znajdą się licencje na oprogramowanie, sprzęt, usługi wdrożeniowe i szkolenia, stanowiące razem kompletną inwestycję IT. Dlatego ważne jest, by zabrały głos firmy zainteresowane finansowaniem IT z dotacji unijnych przedstawiając swoje potrzeby inwestycyjne.

Uwagi do Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego 2021, za pomocą specjalnego formularza. Inwestycje IT powinny znaleźć swoje miejsce w szczególności w trzech obszarach:

Cel „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej”

Obszar: wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze gospodarczej kraju oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Obszar: wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i administracji publicznej na rzecz nowoczesnej gospodarki

Cel „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”

Obszar: efektywność energetyczna

 
Odpowiedź na pytanie „Czy będą dotacje unijne dla firm na IT?” –  będzie znana za kilka miesięcy. Można na nią czekać lub wziąć udział w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatkowania środków unijnych poprzez konsultacje społeczne. Wspólnie możemy podkreślić jak istotne jest skierowanie środków unijnych na wsparcie informatyzacji firm, w tym zakupu licencji.

 
Projekt Umowy Partnerstwa 2021-2027>>>

Formularz konsultacji >>>

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza