Dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Dofinansowanie dla firm produkcyjnych

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła kolejną edycję Grantów na transfer technologii. Dotacje skierowane są do firm produkcyjnych sektora MŚP. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, może objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły produkcyjne systemu Comarch ERP XL (posiadają opinię o innowacyjności zgodną z wymogami naboru).

Nabór w projekcie „Sieć Otwartych Innowacji" prowadzony będzie od 8 października do 31 grudnia 2021 roku.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 150 000,00 PLN 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 EUR

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • patenty, wzory użytkowe/przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • topografia układów scalonych
  • know-how


 Więcej informacji o konkursie na stronie projektu „Sieć Otwartych Innowacji”

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza