Dotacje dla sektora rolnospożywczego

Dotacje dla sektora rolno-spożywczego

Ruszają dotacje z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje zwiększające konkurencyjność i odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa. Działanie A 1.4.1 prowadzone będzie przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Wsparcie na poziomie 50% wydatków w projekcie, może wynieść 5 mln PLN dla mikro przedsiębiorców, 10 mln dla małych firm i 15 mln dla średnich.

Termin naboru wniosków: 17 października - 18 listopada 2022

 
Poziom dofinansowania:

  • 50% kosztów kwalifikowanych dla MŚP
  • Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania - 15 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • budowa i modernizacja budynków
  • zakup maszyn i urządzeń
  • zakup środków transportu
  • zakup i montaż systemów informatycznych do obsługi procesów produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu, w tym zarządzania i księgowości


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie ARMiR:
www.gov.pl/web/arimr

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza