Kredyt na innowacje technologiczne kolejne rozdanie

Kredyt na innowacje technologiczne – kolejne rozdanie

Ruszyła druga w tym roku edycja konkursu 3.2.2 POIR. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie na wdrożenie innowacji technologicznych. Maksymalny poziom wsparcia to aż 70% inwestycji.

 

Wsparcie ma formę premii technologicznej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny. Beneficjenci są w pierwszej kolejności zobligowani do  zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rynku komercyjnym a dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii na spłatę części tego kredytu.

Najbardziej istotnym elementem konkursu jest innowacyjna technologia. Projekty zgłaszane w ramach Poddziałania 3.2.2 powinny polegać na zakupie lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania towarów, procesów lub usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

 

Termin naboru wniosków: 28.07.2016 – 30.09.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 70 % dla mikro i małych firm
  • 60 % dla średnich firm

 

Maksymalna wartość premii technologicznej – 6 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • środki trwałe, maszyny i urządzenia
  • nieruchomości i budynki, materiały i prace budowlane
  • wartości niematerialne i prawne, patenty, licencje, know – how, nieopatentowana wiedza techniczna, oprogramowanie

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza