Ostatnia szansa na środki z budżetu unijnego 20142020

Ostatnia szansa na środki z budżetu unijnego 2014-2020

Przed nami ostatni rok budżetu UE, z którego korzystamy od siedmiu lat. Wiemy gdzie i dla kogo będą pieniądze, bo wszystkie instytucje zajmujące się dystrybucją środków unijnych opublikowały już harmonogramy na cały 2020 rok. Tak jak w poprzednich latach, firmy mogą liczyć przede wszystkim na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnych technologii. W obszarze finansowania inwestycji, w tym inwestycji informatycznych, dostępne będą przede wszystkim unijne pożyczki, dotacje wyczerpały się niemal we wszystkich województwach.

Gdzie są dotacje na inwestycje IT

Jednym z regionów, w których przewidziano jeszcze konkurs pozwalający na inwestycje związane z informatyzacją firm jest województwo śląskie. W styczniu planowane jest rozpoczęcie naboru w działaniu 3.2 „Innowacje w MŚP”. Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać w swoich firmach innowacyjne zmiany w produkcji i świadczeniu usług lub mają pomysł na nowy produkt/usługę. Dofinansowanie można otrzymać na nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wartości niematerialne i prawne, w tym oprogramowanie.

Na październik 2020 zaplanowany jest natomiast konkurs 1.5.2 A w województwie dolnośląskim. Nabór skierowany będzie do firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dotowane będą inwestycje skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług albo zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub świadczeniu usług.
 
W regionach trwa podliczanie wydanych funduszy i wprowadzanie zmian, tak aby zoptymalizować wydatkowanie pozostałych środków. Dlatego przez cały ostatni rok warto śledzić zmiany w harmonogramach – z pewnością pojawia się konkursy, których na dzień dzisiejszy nie ma w planach.

Unijne pożyczki zamiast dotacji

Alternatywę dla kończących się dotacji stanowią unijne środki zwrotne. Są to przede wszystkim niskooprocentowane pożyczki (np. mikropożyczki, pożyczki inwestycyjne, pożyczki inwestycyjno-obrotowe, pożyczki na działalność B+R) oraz poręczenia i wejścia kapitałowe.

Oferta dla firm jest różna w poszczególnych województwach, dostosowana do potrzeb danego regionu. Wspólnym mianownikiem jest wspieranie przedsiębiorców w gorszej sytuacji, np. rozpoczynających działalność, bez historii kredytowej lub nie posiadających zabezpieczeń koniecznych do uzyskania finansowania rynkowego.

Wsparcie można przeznaczyć na:

  • inwestycje w maszyny, sprzęt
  • inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, np. zakup i wdrożenie systemu ERP
  • ekoinnowacje
  • działalność badawczo-rozwojowa firm
  • innowacyjne zmiany w firmach (innowacje organizacyjne, produktowe czy procesowe)
  • inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu
 
Szczegółowych informacji należy szukać na stronie BGK (https://rpo.bgk.pl/rpo).

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza