Pierwsze dotacje z budżetu 20212027

Pierwsze dotacje z budżetu 2021-2027!

Przedsiębiorcy mogą się już ubiegać o dofinansowanie z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.  Cyfryzacja i transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to jedne z najważniejszych zadań nowej perspektywy.  

Gdzie szukać dotacji na inwestycje IT?

W nowym rozdaniu funduszy unijnych, Polska ma do dyspozycji ponad 76 mld euro zlokalizowanych w różnych funduszach. Dla przedsiębiorców szukających wsparcia na inwestycje, w tym cyfryzację firmy, istotne będą programy:

  • 16 programów regionalnych – dla każdego województwa,
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program na poziomie krajowym.

Organizacją konkursów i dystrybucją środków będą się zajmowały instytucje, które znamy z poprzedniej perspektywy budżetowej. Dla konkursów krajowych są to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkie informacje o dotacjach dostępne są na oficjalnej stronie funduszy unijnych>>>

Pierwsze dotacje na innowacje 

FENG to środki, które mają wspierać działalność badawczo-rozwojową firm i wykorzystanie zaawansowanych technologii.  Znamy już harmonogram naborów na 2023 rok i pierwsze ogłoszone konkursy. Jednym z nich jest Ścieżka SMART, gdzie firmy mogą pozyskać dotacje na działalność B+R, a dodatkowo na cyfryzację, internacjonalizację, zazielenienie i rozwój kompetencji.

Regionalne fundusze na wsparcie inwestycji 

Wsparcia inwestycji w obszarze cyfryzacji  (takich jak zakup sprzętu IT, licencji na oprogramowanie, usług i szkoleń informatycznych), należy poszukiwać w funduszach regionalnych. Stopniowo pojawiają się już harmonogramy naborów w poszczególnych województwach, a w nich pierwsze konkursy skierowane do przedsiębiorców. Firmy z Podlasia i Lubelszczyzny już mogą przygotowywać projekty uwzględniające cyfryzację. W innych regionach trwa oczekiwanie na publikację informacji o konkursach.

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza