Pomoc dla firm które straciły na brexicie

Pomoc dla firm, które straciły na brexicie

Przedsiębiorcy z całej Polski, którzy odczuli negatywne skutki brexitu (spadek przychodów lub wzrost kosztów prowadzenia działalności), mogą skorzystać ze wsparcia unijnego w ramach programu Re_Open UK. Program dostępny jest dla MŚP i dużych firm.

Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji można przeznaczyć na inwestycje w celu poszerzenia oferty, wejście na nowe rynki (udział w targach) czy adaptację do nowych warunków wymiany handlowej. Wkład środków unijnych wyniesie maksymalnie 100% kosztów netto w przypadku MŚP i 85% kosztów netto w przypadku dużych przedsiębiorstw. 

Terminy naborów:

  • 2 – 23 grudnia 2022 r.
  • 16 stycznia 2022 – 6 lutego 2023 r.

Koszty kwalifikowane: 

  • środki trwałe
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Limity wydatków: 

  • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 10 000,00 EUR
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  projektu – 500 000,00 EUR
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) – 500 000,00 EUR

Wiecej informacji o konkursie >>>

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza