Premia technologiczna od BGK

Premia technologiczna od BGK!

 

Do końca roku powinien wystartować jeden z najbardziej oczekiwanych konkursów - 3.2.2 POIR, Kredyt na Innowacje Technologiczne. Wsparcie na wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym skierowane do MŚP ma formę premii technologicznej na spłatę części kapitału kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

Poddziałanie 3.2.2 POIR zastąpi bardzo porpularny w minionych latach Kredyt Technologiczny.  Konkurs ten stanowi specyficzny rodzaj unijnego wsparcia. Beneficjenci są w pierwszej kolejności zobligowani do  zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rynku komercyjnym a dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii na spłatę części tego kredytu.


Najbardziej istotnym elementem konkursu jest innowacyjna technologia. Projekty zgłaszane w ramach Poddziałania 3.2.2 powinny polegać na zakupie lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania towarów, procesów lub usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Planowane ogłoszenie konkursu: 3 listopada 2015
Planowany termin naboru: 7 grudnia 2015 – 20 stycznia 2016
Maksymalna wartość premii technologicznej: 6 mln PLN
Intensywność wsparcia:

  • mikro –, małe przedsiębiorstwa - maksymalnie 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – maksymalnie 60%


Konkurs przewiduje dofinansowanie:

  • środków trwałych, maszyn i urządzeń
  • nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych
  • wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.


Szczegóły konkursu już wkrótce na stornie BGK
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/

  

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza