Przemysł 40 konkurs dla firm produkcyjnych

Przemysł 4.0 - konkurs dla firm produkcyjnych

O dofinansowanie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji przedsiębiorstwa, mogą się ubiegać małe i średnie firmy produkcyjne. Warunkiem wsparcia inwestycji jest posiadanie przez te podmioty całościowego planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Musi on obejmować  zaawansowane technologie takie jak Big Data i analiza danych, roboty przemysłowe, IoT, chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja. Jednym z jego elementów może być oprogramowanie do zarządzania produkcją wpisujące sie w założenia naboru.


Termin naboru wniosków: 28 kwietnia 2021 - 30 czerwca 2021

 
Poziom dofinansowania:

  • 85% kosztów kwalifikowalnych
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 800 000,00 PLN


 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • usługi doradcze
  • środki trwałe
  • zakup maszyn i urządzeń
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji)

 
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie PARP:
www.parp.gov.pl

Dowiedz się więcej o systemie ERP dla produkcji>>

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza