Ruszają regionalne konkursy dla przedsiębiorców

Ruszają regionalne konkursy dla przedsiębiorców!

Jeszcze we wrześniu  w dwóch województwach planowane jest ogłoszenie konkursów dla przedsiębiorców. Wielkopolska stawia na techniki informacyjno-komunikacyjne i infrastrukturę MŚP. Dolny Śląsk rozpoczyna od dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych. Kolejne regiony startują w październiku.

W nowym okresie programowania 2014-2020  województwa dysponują większą niż poprzednio pulą środków. Niemal 31 mld  euro znajduje się w Programach Regionalnych. Znaczna część tego wsparcia kierowana będzie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy będą miały szansę na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług czy zmianę modelu biznesowego. Projekty muszą się wpisać w regionalne inteligentne specjalizacje.

Różny jest stopień przygotowania regionów do nowej perspektywy finansowej. W części województw wystartowały już konkursy. Aktualne informacje o naborach ważnych z punku widzenia informatyzacji przedsiębiorstw będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy również do śledzenia Portalu Funduszy Europejskich, gdzie znajdują się informacje o wszystkich krajowych i regionalnych konkursach:

funduszeeuropejskie.gov.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza