Sprawdź czy będą dotacje dla Twojej firmy

Sprawdź czy będą dotacje dla Twojej firmy!

Instytucje Zarządzające opublikowały harmonogramy konkursów na cały nadchodzący rok. Znajdziemy w nich następne edycje znanych już konkursów i zupełnie nowe nabory w regionach.

 

We wszystkich województwach zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w wiekszości regionów będą nabory umożliwiające zakup oprogramowania i środków trwałych. Kilka regionów ma konkursy, w których szeroko pojęta informatyzacja firm jest tematem przewodnim. W pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą mieli możliwość otrzymania wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji, następnie uruchomione zostaną środki zwrotne.

 

Kontynuowane będą też konkursy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dają one przedsiębiorcom możliwość prowadzenia prac badawczych i wdrożenia ich wyników czy  rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Przedsiębiorcy ze wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), mają również do dyspozycji Program Operacyjny Polska Wschodnia a w nim projekty na podniesienie innowacyjności firm, wyjście na rynki zagraniczne czy inwestycje na przykład w obszarze IT.

 

Przygotowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej to proces długotrwały, także zachęcamy do zapoznania się już dziś z konkursami dostępnymi w 2017 r.

 

Harmonogramy są opublikowane na stronach poszczególnych programów w zakładce „Skorzystaj / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” na portalu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza