Ważna zmiana w zakresie zasady konkurencyjności

Ważna zmiana w zakresie zasady konkurencyjności!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło zapowiadaną od dawna Bazę Konkurencyjności. Jest to portal internetowy, który umożliwia Beneficjentom środków unijnych zobowiązanym do stosowania zasady konkurencyjności, publikację ogłoszeń.

 

Zasada konkurencyjności ma gwarantować zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności przy zamówieniach przekraczających 50 000,00 zł netto.

 

Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami będą informowały o terminie, od którego  publikacja zamówień w Bazie będzie obowiązkowa.

 

Baza jest dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza