Wsparcie innowacji z Funduszy Norweskich

Wsparcie innowacji z Funduszy Norweskich

Program "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" to dla firm sektora MŚP szansa na dofinansowanie przyjaznych środowisku rozwiązań w firmie. Dofinansowanie obejmuje opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Efektem inwestycji musi być lepsza gospodarka odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery lub bardziej wydajna gospodarka materiałowa. Innowacyjne zmiany w firmie można oprzeć na rozwiązaniach IT.

Termin naboru wniosków: 7 stycznia - 31 marca 2020

Poziom dofinansowania:

  • w ramach reginalnej pomocy inwestycyjnej: 20-70% kosztów kwalifikowanych
  • pomoc na usługi doradcze i wspieranie innowacyjności - 50%
  • pomoc na ochronę środowiska - do 80%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000,00 EUR
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 000 000,00 EUR

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • roboty i materiały budowlane
  • usługi doradcze

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie PARP
https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/funduszenorweskie

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza