Znamy konkursy na 2016 rok

Znamy konkursy na 2016 rok!

We wszystkich województwach zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym umożliwiające zakup oprogramowania i środków trwałych. Kilka regionów przewiduje konkursy, w których szeroko pojęta informatyzacja firm jest tematem przewodnim. W pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą mieli możliwość otrzymania wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji. Instrumenty finansowe natomiast (wejścia kapitałowe, pożyczki, poręczenia), zaczną być uruchamiane dopiero w drugiej połowie 2016 r.

Kontynuowane będą też konkursy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dają one przedsiębiorcom możliwość prowadzenia prac badawczych i wdrożenia ich wyników oraz rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Przedsiębiorcy ze wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), mają również do dyspozycji Program Operacyjny Polska Wschodnia a w nim projekty na podniesienie innowacyjności firm, wyjście na rynki zagraniczne czy inwestycje na przykład w obszarze IT.

Zachęcamy do zapoznania się już dziś z konkursami dostępnymi w 2016 r.

Harmonogramy dostępne są na stronach poszczególnych programów w zakładce „Skorzystaj / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” na portalu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza