Dotacje na IT w Województwie Opolskim

Dotacje na IT w Województwie Opolskim

Skierowany do sektora MŚP konkurs 2.1.2 pozwala na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie firmą oraz wykorzystanie technologii informatycznych w relacjach z innymi przedsiębiorstwami i klientami.

 

Najbardziej promowane obszary wdrożenia to e-commmerce, elektroniczna wymiana danych i dokumentów – EDI, systemy informacji analizy zarządczej – BI czy zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – systemy ERP. 

 

Termin naboru wniosków: 12.09.2016 – 19.09.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 55 % dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich firm
  • 70% w przypadku pomocy de minimis

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • sprzęt informatyczny

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza