Pieniądze na inwestycje IT w Opolu

Pieniądze na inwestycje IT w Opolu

Działanie 2.1.2 RPO obsługiwane jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego. Obejmuje szeroko rozumiane inwestycje w obszarze IT – informatyzację wewnętrznych procesów firmy, rozwiązania teleinformatyczne pozwalające na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, rozwój e-usług czy sprzedaży online.
 

Termin naboru wniosków: 23 listopada 2020 - 8 stycznia 2021

 
Poziom dofinansowania:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • max 70% w ramach pomocy de minimis


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 300 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP)
  • usługi doradcze


 
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.ocrg.opolskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza