Pomoc dla powiatu głubczyckiego nyskiego i prudnickiego

Pomoc dla powiatu głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego chcące realizować projekty inwestycyjne na terenach przygranicznych, mogą się ubiegać o dotacje w ramach ogłoszonego działania 2.1.3 RPO.

 

Obsługiwany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konkurs, został zakreślony bardzo szeroko. Pozwala przedsiębiorcom na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania zwiększającego zdolności produkcyjne czy dywersyfikującego produkcję. Możliwe są inwestycje zwiększające skalę działalności i wzrost zasięgu oferty danej firmy. Projekt może również obejmować oparte na rozwiązaniach informatycznych zmiany organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwie.

 

Termin naboru wniosków: 4 września 2017 – 11 września 2017 

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

   w ramach pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowanych

   w ramach pomocy regionalnej:

  • mikro i małe firmy – 55%
  • średnie firmy – 45%

 

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • zakup środków trwałych
  • wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem)
  • roboty i materiały budowlane

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza