Dotacje dla podkarpackich firm!

Dotacje dla podkarpackich firm!

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, planujący wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji w ramach konkursu 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W ramach ogłoszonego konkursu wspierane będą firmy, które mają nowy innowacyjny produkt lub usługę i mogą je wprowadzić na rynek. Preferowane będą projekty, w których produkt lub usługa jest efektem wcześniej przeprowadzonych przez firmę lub na jej zlecenie prac badawczo-rozwojowych.

Przedsięwzięcie nie może zakładać jedynie zwiększenia lub odtworzenia zdolności produkcyjnej firmy.

 

Termin naboru wniosków: 19.01.2016 – 31.03.2016

 

Poziom dofinansowania:

·         70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         60% dla średnich firm

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN lub 10 000 000,00 PLN (w przypadku gdy nowy produkt/usługa jest efektem własnych prac B+R)

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

·         robót budowlanych

·         nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu

·         rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu

·         środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76

·         wartości niematerialnych i prawnych, min. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich

W tej kategorii mieści sie oprogramowanie i sprzęt IT niezbędny do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

www.rpo.podkarpackie.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza