Podkarpacie wspiera innowacyjne firmy

Podkarpacie wspiera innowacyjne firmy

Ogłoszony konkurs 1.4.1 pozwala na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Działanie skierowane jest do mikro-, małych i średnich firm działających na obszarze Podkarpacia. Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększa wysoki poziom innowacyjności wprowadzanego rozwiązania (na poziomie kraju i świata) oraz wpisanie się w inteligentne specjalizacje regionu.

 

Termin naboru wniosków: 30 grudnia 2016 –  20 stycznia 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • 60% w ramach pomocy de minimis

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • roboty budowlane

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza