Dofinansowanie dla podlaskich firm

Dofinansowanie dla podlaskich firm

Działanie 1.5 skierowane do mikro-, małych i średnich firm, zakłada wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich objętych obszarem Natura 2000.

 

Firmy otrzymają dotacje na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (czyli np. maszyny, sprzęt IT i oprogramowanie), o ile projekty wpiszą się lokalne strategie rozwoju i wpłyną na utworzenie nowych miejsc pracy. Konieczne jest również wprowadzenie na rynek nowego produktu czy usługi.  

 

Termin naboru wniosków: 19.09.2016 – 25.10.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 70% dla mikro i małych firm
  • 60% dla średnich firm

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • środki trwałe
  • materiały i roboty budowlane
  • leasing finansowy

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza