Dofinansowanie produkcji na Podlasiu

Dofinansowanie produkcji na Podlasiu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach skierowane jest do firm produkcyjnych sektora MŚP działających w województwie podlaskim. Mogą one otrzymać dofinansowanie na rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Termin naboru wniosków: 30 marca - 13 kwietnia 2023

 
Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 8 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy ERP wspierajace produkcję)
  • usługi doradcze i szkoleniowe
  • materiały i roboty budowlane
  • nieruchomości

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.wrotapodlasia.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza