Kolejny konkurs na Podlasiu

Kolejny konkurs na Podlasiu!

Działanie 1.5 skierowane jest do firm z sektora MŚP działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich objętych obszarem Natura 2000. Pozwala na inwestycje w maszyny, sprzęt IT i oprogramowanie.

 

Inwestycje muszą wpisywać się lokalne plany rozwoju i prowadzić do utworzenia nowych miejsc pracy. W ramach projektów konieczne jest też wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Szanse na dofinansowanie zwiększa innowacyjność rozwiązań i uwzględnienie aspektów ekologicznych.

Projekty w ramach tego konkursu muszą zostać zrealizowane do 31.12.2018 r.

 

Termin naboru wniosków: 29 maja 2017 – 30 czerwca 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowanie i licencje
  • środki trwałe, np. maszyny, sprzęt komputerowy
  • materiały i roboty budowlane, nadzór budowlany
  • grunty zabudowane i niezabudowane

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

 Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza