Wsparcie innowacji z Programu Polska Wschodnia

Wsparcie innowacji z Programu Polska Wschodnia

Konkurs 1.3.1  to szansa na inwestycje dla firm z sektora MŚP, prowadzących działalność w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.  

O wsparcie mogą się ubiegać firmy, które działają narynku dłużej niżrok a ich przychody ze sprzedaży przekroczyły w jednym z ostatnich trzech lat 600 000,00 zł.

W ramach działania możliwy jest zakup środków trwałych (np. maszyn, sprzętu IT) oraz wartości niematerialnych i prawnych  takich jak oprogramowanie. Inwestycje i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, muszą się przyczynić do stworzenia nowego innowacyjnego produktu w danej firmie.

Termin naboru wniosków:  30.04.2019 - 14.06.2019

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach wspierania innowacyjności i pomocy de minimis

  • 85% kosztów kwalifikowanych
w ramach pomocy regionalnej:
  • mikro i małe firmy – 55% (świętokrzyskie), 70% pozostałe województwa
  • średnie firmy – 45% (świętokrzyskie), 60% pozostałe województwa


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 20 000 000,00 PLN

 Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • zakup nieruchomości
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)


Szczegółowe informacje o konkursach na stronie:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza