Dotacje na inwestycje w Zachodniopomorskim

Dotacje na inwestycje w Zachodniopomorskim

Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji kierowane jest do firm sektora MŚP, które planują inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW), obejmującej 74 gminy województwa. Projekt o charakterze stacjonarnym zlokalizowany na terenie SSW musi przyczyniać się do rozwoju regionu i stworzyć co najmniej jedno nowe miejsce pracy. Inwestycje muszą prowadzić do innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym firmy.

Termin naboru wniosków: 29 września – 8 listopada 2023 

Poziom dofinansowania:

  • 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm


Minimalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • wartości niematerialne i prawne (rozwiązania IT dodatkowo punktowane!)
  • środki trwałe
  • szkolenia
  • nieruchomości, materiały i roboty budowlane

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

https://rpo.wzp.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza