Nowy konkurs w Zachodniopomorskim

Nowy konkurs w Zachodniopomorskim!

O wsparcie na inwestycje, w tym zakup oprogramowania i sprzętu IT, mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży chemicznej i branży metalowo-maszynowej.

 

Dofinansowanie z działania 1.5 mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych (marketingowych i organizacyjnych).

 

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Natomiast wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.

 

Inwestycje mają prowadzić do:

·         wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

·         zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

·         zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

Termin naboru wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

 

Poziom dofinansowania:

·         55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm

·         45% dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 400 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 4 000 000,00 PLN

 

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

·         środków trwałych

·         nieruchomości niezbudowanej i/lub nieruchomości zabudowanej

·         robót i materiałów budowlanych

·         wartości niematerialnych i prawnych

·         dzierżawy/najmu instalacji lub maszyn dokonanej na podstawie umowy leasingu finansowego

·         środków transportu (tylko rodzaj 743, grupa 76)

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

www.rpo.wzp.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza