Zachodniopomorskie dofinansowanie inwestycji MŚP

Zachodniopomorskie – dofinansowanie inwestycji MŚP

Wspierane będą projekty w obszarze wskazanych specjalizacji regionu, pozwalające na inwestycje w grunty, budynki, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne czy wartości niematerialne i prawne takie jak oprogramowanie.

 

To już druga edycja konkursu 1.5. Tym razem dotowane będą branże:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

W ramach projektu obligatoryjne jest wprowadzenie innowacji produktowej (nowy produkt/usługa) lub procesowej (zmiany w procesie produkcyjnym) co najmniej na poziomie firmy. Preferowane będą projekty zakłądajace innowacyjność na poziomie regionalnym, krajowym czy światowym.

 

Termin naboru wniosków: 1 grudnia 2016 – 31 stycznia 2017

 

Poziom wsparcia:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 400 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • nieruchomości zabudowane i niezabudowane, roboty budowlane
 • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.rpo.wzp.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza