Zachodniopomorskie stawia na turystykę

Zachodniopomorskie stawia na turystykę

Działanie 1.5 zakłada inwestycje MŚP prowadzące do powstania nowych atrakcji i produktów turystycznych w regionie. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych może być elementem projektu.

 

Dotację otrzymają firmy, które mają pomysł na nowy/ulepszony produkt lub usługę (innowacja produktowa) lub nową/ulepszoną metodę produkcji/dostawy (innowacja procesowa) w branży turystycznej. Innowacje mogą się opierać na nowych rozwiązaniach informatycznych. IT może też stanowić element dodatkowy projektu jako podstawa zmian organizacyjnych i marketingowych. Projekt musi być realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego i wpisać się w potencjał turystyczny regionu. 

 

Termin naboru wniosków: 31 marca 2017 – 29 maja 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • Mikro i małe firmy – 55% kosztów kwalifikowanych
  • Średnie firmy – 45% kosztów kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 4 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie)
  • nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • roboty budowlane i materiały budowlane

 

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.rpo.wzp.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza