Zachodniopomorskie wspiera innowacje

Zachodniopomorskie wspiera innowacje

Konkurs 1.5 daje firmom z sektora MŚP możliwość dofinansowania inwestycji w grunty, budynki, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne czy wartości niematerialne i prawne takie jak oprogramowanie. Efektem projektu musi być wprowadzenie przez firmę na rynek nowego produktu, nowej usługi lub wdrożenie nowej metody produkcji albo dostawy.

Termin naboru wniosków:  01.10.2019 - 02.12.2019

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • mikro i małe firmy – 55% kosztów kwalifikowanych
  • średnie firmy – 45%


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • zakup nieruchomości
  • roboty i materiały budowlane
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:
http://rpo.wzp.pl/

 
Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza