Pomorze stawia na informatyzację

Pomorze stawia na informatyzację!

Agencja Rozwoju Pomorza dofinansuje projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje regionu, podnoszące innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, również poprzez ich informatyzację.

Konkurs 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala firmom z sektora MŚP na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne podnoszące ich efektywność. Inne priorytety tego działania to poszerzenie ryków zbytu lub palety oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów/usług oraz inwestycje zmniejszające energochłonność procesów produkcyjnych. W ramach działania możliwa jest rozbudowa infrastruktury firm (obiektów, maszyn, instalacji), zakup nowych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej a także przeprowadzenie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (również e-usług!). Możliwe jest również wprowadzenie zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstweminformatyzacji procesów produkcyjnych.

Termin naboru wniosków: 01.02.2016 – 15.03.2016

Poziom dofinansowania:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 45% dla średnich firm

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

 • środków trwałych
 • wartości niematerialnych i prawnych

Kolejny ogłoszony nabór - z poddziałania 1.1.1, przewiduje wsparcie dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw (pod dodatkowymi warunkami) na projekty badawczo-rozwojowe oraz budowę i rozwój infrastruktury B+R. Całość działań ma być ukierunkowana na powstanie i wprowadzenie do działalności firmy nowych produktów czy usług.

Termin naboru wniosków: 04.05.2016 – 15.06.2016

Poziom dofinansowania:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 45% dla średnich firm
 • 35% dla dużych firm

Konkurs przewiduje dofinansowanie:

 • aparatury i sprzętu
 • wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, licencje lub nabycie)
 • ochrony własności intelektualnej
 • wynagrodzeń
 • podwykonawstwa prac merytorycznych

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

www.rpo.pomorskie.eu

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza