Dotacje na innowacje na Śląsku

Dotacje na innowacje na Śląsku

Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą wprowadzać w swoich firmach innowacyjne zmiany w produkcji i świadczeniu usług lub mają pomysł na nowy produkt/usługę.

Działanie 3.2 ogłoszone przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości skierowane jest głównie do firm produkcyjnych i usługowych. Pozwala na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzone w ramach projektu rozwiązanie musi stanowić innowację co najmniej w skali regionu (województwa).

Termin naboru wniosków: 29 lutego – 18 kwietnia 2019

Poziom dofinansowania

  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
  • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 3 000 000,00 PLN

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • leasing finansowy
  • szkolenia, usługi doradcze i promocja


Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:
http://rpo.slaskie.pl/

  

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza