Śląskie bez konkursu 33 w 2017 roku

Śląskie bez konkursu 3.3 w 2017 roku!

Konkurs pozwalający mikro-, małym i średnim firmom na inwestycje w zakresie IT, planowany był na połowę 2017 roku. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło odwołanie tego naboru.

 

Poprzednia edycja działania 3.3 cieszyła sie ogromnym zainteresowaniem przedsiebiorców. W 2016 roku złożonych zostało aż 490 wniosków o dofiansowanie. Kolejnego konkursu 3.3 można się spodziewać dopiero w 2018 roku.

 

Drugi konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach którego możliwa jest informatyzacja firm,  czyli działanie 3.2,  przewidziany jest w aktualnym harmonogramie na przełomie 2017 i 2018 roku. Pozwala on na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ale inwestycje te muszą być związane z wprowadzeniem innowacyjnych zamian w produkcji (nowy produkt/usługa, nowa technologia produkcji, innowacyjne zmiany w logistyce).

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza