Śląskie stawia na informatyzację MŚP

Śląskie stawia na informatyzację MŚP

 Dofinansowanie otrzymają projekty mikro, małych i średnich firm zakładające wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Spektrum możliwych działań jest bardzo szerokie: e-usługi, sprzedaż on-line produktów lub usług, portale sprzedażowe, systemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz inne inwestycje IT.

 

Termin naboru wniosków: 07.08.2018 – 18.09.2018

 

Poziom dofinansowania:

45 % dla mikro i małych firm
35% dla średnich firm
lub

50% dla niektórych kategorii kosztów
 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
sprzęt informatyczny
leasing finansowy  
usługi doradcze
personel projektu
szkolenia specjalistyczne
 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.slaskie.pl/


Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza