Śląskie zmiana terminu

Śląskie - zmiana terminu!

Aż do 2 grudnia można składać wnioski w ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Zmiana wynika z problemów technicznych z generatorem wniosków.

 

Przypominamy, iż dofinansowanie mogą otrzymać projekty mikro, małych i średnich firm zakładające wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Spektrum możliwych działań jest bardzo szerokie: e-usługi, sprzedaż on-line produktów lub usług, portale sprzedażowe, systemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz inne inwestycje IT.

 

Termin naboru wniosków: 29.08.2016 – 02.12.2016

 

Poziom dofinansowania:

  • 45 % dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm lub
  • 50% dla niektórych kategorii kosztów

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP
  • sprzęt informatyczny
  • leasing finansowy  
  • usługi doradcze
  • personel projektu
  • szkolenia specjalistyczne

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:

http://rpo.slaskie.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza